Dzimšanas laiks

Labi jaunumi visiem, kuri ir dzimuši sākot no 1998.gada!

Pārpublicēju rakstu no Latvijas Nacionālā arhīva mājas lapas

Jautājums:

Vēlos uzzināt savu dzimšanas laiku (pulksteņa laiku)

Atbilde:

Precīzus datus par dzimšanas laiku var meklēt dzemdību vēsturē, kas tika veidotas un glabātas attiecīgajā dzemdību namā / slimnīcā, kur persona dzimusi.
Taču PSRS okupācijas laikā dzemdību vēsturēm glabāšanas termiņš bija 25 gadi. Pēc šī termiņa beigām, dzemdību vēstures tika iznīcinātas. Tādēļ personām, kas dzimušas PSRS okupācijas laikā atrast datus par precīzu dzimšanas laiku var būt ļoti problemātiski vai pat neiespējami.

Kopš 1998.gada dzemdību vēsturēm glabāšanas termiņš ir 75 gadi un tās tiek uzkrātas attiecīgajā dzemdību namā / slimnīcā (vai tās tiesību pārņēmējā), kur persona dzimusi.

Ja attiecīgais dzemdību nams / slimnīca ir likvidēta, tās dokumenti var būt nodoti glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam.

Šajā gadījumā Jums jāiesniedz pieprasījums Latvijas Nacionālajam arhīvam (pieprasījumu var iesniegt jebkurā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, sūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski). Pieprasījumā jānorāda:

  • Jūsu vārds uzvārds (ja uzvārds mainīts, jānorāda tas, kurš bija dzimšanas laikā);
  • dzimšanas datums;
  • mātes vārds, uzvārds;
  • dzemdību nama / slimnīcas nosaukums.

N.B. Informācijas sniegšana no Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrātajiem dokumentiem ir maksas pakalpojums. Pakalpojumu cenas ir noteiktas Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādī.