Astroloģijas kalendāri, grāmatas

Astroloģe Gita Priede ir radījusi astroloģijas gadagrāmatas, kalendārus, plānotājus un brošūras:

 

 

 

 

* Dienu kalendārs  “Labais mājas draugs 2005”, Rīga: Alvīne un Alberts, 2004.

* Dienu kalendārs  “Labais mājas draugs 2006”, Rīga: Alvīne un Alberts, 2005.

* Grāmata “Horoskopi”, Rīga: Jumava, 2005.

* Prognožu brošūras 2006, Rīga: Jumava, 2005.

* “Astroloģiskais kalendārs 2012. gadam”, Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2011.

*  G. Priede, S. Krišmane, A. Tobe “SPĒKA GADAGRĀMATA”, Ventspils: Latve, 2013.

* “Astroloģiskais kalendārs 2015”, Ventspils: Amruta, 2014.

* līdzautore “Astroloģijas gadagrāmata 2017 Andra Rača sastādijumā”, Rīga: Jumava, 2016.

* līdzautore "Laika grāmata" 2017, Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2016.

* līdzautore "Plānotājs 2020 Amber Light Healing", Jelgavas tipogrāfija, 2019.