MANA BIOGRĀFIJA

Profesionālā izglītība

1999. - 2002. g. - A. Vittes Hamburgas astroloģijas akadēmija.

2001. - 2003. g. - A. Rača astroloģijas skola.

2006. g. - RA Mitaka meistarklase.

2007. - 2008. g. - Baltijas astroloģijas skola.

2008. g - Starptautiskā astrologa kvalifikācija Hamburgā. 

Akadēmiskā izglītība

2002. - 2006.g. Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu fakultāte (bakalaura grāds).

2006. - 2008.g. Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte (maģistra grāds).

2013.g. SFI (Zviedrija).

2014.g. SAS Grund (Zviedrija)